Velkommen til Rør Åpner'n AS

Hva kan vi hjelpe deg med?
Trykk på en av knappene nedenfor for å lese mer om hva vi tilbyr.

Vi har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsuging, blåsing, peiling & lekkasjesøk.

Høytrykkspyling og tining:

Har du tette rør eller avløp?

Vi avdekker årsaken og åpner rørene for deg. I de fleste tilfeller blir dette utført ved bruk av meget effektiv høytrykkspyling. Dette utføres med spesielle dyser som sørger for fremdrift og grundig rengjøring av rørene. Vi bruker forskjellige utstyr ettersom om det er vann eller avløp, slik at du kan være trygg på at resultatet blir best mulig. Dyse med vannutkjøring
Har rør eller avløp frosset til is pga. kulde?

Vi høytrykkspyler vi opp rørene med varmt vann. Har du jernrør, så har vi mulighet for å varme rørene direkte vha. elektriske apparater.

I noen tilfeller, så kan rørene være ødelagte eller har fått innsnevring. Vi kan da i de fleste tilfeller kamerakjøre rørene, peile hvor de går og anbefale noen til å grave opp.

Gjengrodd vannledning?
Les mer om rengjøring av vannledning mellom brønn og bolig...

Oppsuging av våte og tørre masser:

Går det ikke ned når du drar ned på do?

Da har du kanskje full septiktank og trenger tømming av slam. Eller du har full sandfangkum og sliter med dreneringen?

Oppsuging av vann ved overfylt samlekum
  Vi tømmer og rengjør:

 • alle typer kummer
 • mobile doer
 • brønner
 • renseanlegg
 • sandfang
 • fettutskillere

Supersuger/blåsing

Trenger du å få fjernet eller få fylt masse i et område det er vanskelig å komme til med vanlig graveutstyr?

Med supersuger suger og blåser vi alle våte og tørre masser. Vi kan suge opp flis, leire, stein, jord, vann, sand, slam og mye mer. Supersugeren En av hovedfordelen ved bruk av supersuger er at man suge opp masser på steder hvor bruk av annet graveutstyr er vanskelig eller direkte ødeleggende, som f.eks. fjerne grus og leire i områder med mye kabler. Her vil det være ødeleggende med en graver, men med en supersuger, så kan vi raskt og enkelt fjerne massene uten å skade kablene. Oppsuging av stein i kum

I motsatt fall, så kan vi bistå i å fylle opp et lite tilgjengelig område med f.eks. flis, grus, vann eller lignende.

Brønnrengjøring og rensepluggkjøring:

Frosk eller mus i brønnen? Gammel brønn? Eller du har fått påvist urent vann?

Vi tømmer, rensker, høytrykkspyler og klorer brønnen og silen din slik at drikkevannet ditt blir rent. Skitten sil i brønn Når brønnen er renset, så anbefaler vi samtidig at du får renset vannledningene mellom brønn og bolig. For over flere år, så vil vannledningene dine gro igjen med jordstoff og avleiringer som setter både farge og smak på vannet, i tillegg til at det fører til dårlig vanntrykk. Rent vann som renner fra vannledningen Rengjøringen av vannledningene utfører vi ved å sende desinfiserende renseplugger sammen med en blanding av høytrykkspyling og luft i flere omganger. Denne kombinasjonen er meget effektiv og slår løs avleiringen i vannledningen. I tillegg kobler vi om rørene, slik at du kan være trygg på at det blir minst mulig søl i boligen under arbeidet.

NB! Vi anbefaler å få renset brønn og vannledning hvert 7. år.

Trykking av borehull:

Dårlig vanntrykk i borehullet ditt?
Trykking av borehull Da har du antageligvis for dårlig vanninnsig i brønnen. Vi heiser opp borehullspumpa og fører en slange med en plugg i enden nedover i borehullet. Så blåser vi opp pluggen, slik at borehullet blir tett og setter trykk i hullet ved hjelp av en kraftig høytrykkspyler. Dette renser borehullet og sprenger ut fjellet slik at vannet i grunnen mye enklere kommer inn i brønnen og du vil få bedre vanntrykk.

Dårlig vanntrykk med vanlig brønn?
Les mer om brønnrengjøring og rensepluggkjøring...

Lekkasjesøk:

Har du oppdaget eller du har en mistanke om lekkasje?

Som oftest ligger rørene skjult i konstruksjonen i boligen eller langt nede i bakken. Å finne en lekkasje er i de fleste tilfeller et detektivarbeid med innsamling av flere faktorer og hvordan lekkasjesøket utføres er ofte forskjellig ut i fra beliggenhet.
Lekkasjesøk med avansert lytteutstyr Så for å finne lekkasjen brukes vanligvis forskjellige overlappende metoder sammen med mange års erfaring på området. Vi kan lytte både inni og utenpå rørene med avansert lytteutstyr. Dette er utstyr som avdekker lekkasjer selv på de vanskeligste områder. Dersom rørene ligger langt nede i bakken eller rørene går i en ukjent retning, så kan vi bruke ufarlig sporgass og avansert peileutstyr for å finne lekkasjen. Lekkasjesøk med ufarlig sporgass Vi har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått.

Nytt vann eller avløpsanlegg?
Les mer om trykktesting og godkjenning av nytt vann- eller avløpsanlegg...

Peiling av rør:

Usikker på hvor rørene går og ender? Peiling av skjulte rør i bakken
Ettersom hus blir solgt og får ny eier, eller rørsystemer blir overlatt til nye driftere og ansvarspersoner, så uteblir ofte informasjonen om hvor rørene går. Omkringliggende forhold og dybde kan være utfordringer for å få gode peileresultater, men vi har god erfaring innen peiling av rør samt en god utstyrspark for å takle forskjellige forhold.

Trykktesting og desinfisering:

Satt opp nytt rørsystem og trenger å få trykktestet anlegget før det kjøres i gang for å være sikker på at det ikke er noen lekkasje? Vi har fintfølende utstyr for å teste ditt rørsystem over tid.

Trykktesting- av desinfiseringshengeren
  Vi trykktester:

 • Vannledninger
 • Avløpsledninger

Etter trykktestingen av vannledninger, så desinfiserer vi ledningen og kontrollerer vannkvaliteten slik at vannet er rent etter helse-, miljø og sikkerhetsmessig standard.
Trykktesteutstyr med fintfølende manometere Samtidig med trykktesting av avløpsrør, også kalt tetthetsprøving, så kjører vi et kamera igjennom rørstrekket for å kartlegge koblinger og eventuelle sprekker. Her bruker vi et selvgående traktorkamera med måleinstrumenter og opptaksfunksjon.
Les mer om kamerakjøring i rør og inspeksjon av rørstrekk her...


Hvis trykktestingen ikke skulle består testen, så har vi meget god erfaring med lekkasjesøk.
Les mer om lekkasjesøk her...

Kamerakjøring i rør og rørinspeksjon:

Trenger du å få inspisert vann- eller avløpsrørene dine fra innsiden? Vil du sjekke om et nytt rørsystem er i orden? Eller trenger du å få avdekket et brudd?

Nærbilde av traktorkameraet som benyttes i større rør

  Med vårt inspeksjonsutstyr kan vi:

 • Ta opp video av rørstrekk med utfyllende rapport
 • Sjekke etter eventuelle skader
 • Kontrollere at rørene har nok fallretning
 • Peile rørenes lengde og retning

Fra inspeksjon inne i et rør med avleiringer

På bildet over ser du et stillbilde fra opptak inne i et avløpsrør.

Trenger ditt avløpsrør å bli høytrykkspylt?
Les mer om høytrykkspyling av rør her...