Velkommen til Rør Åpner'n AS

Nedenfor kan du se bilder fra noen av de tidligere utførte jobbene vi har gjort.

Supersuger

Oppsuging av overflatevann og tømming av gruskum på Dokka.

Trykking av borehull

Trykking av borehull i hyttefelt i Gausdal.

Høytrykkspyling

Høytrykkspyling av kloakkrør.

Lekkasjesøk

Lekkasjesøk i hytteområde på Synnfjellet med bruk av sporgass.

Supersuger

Vasking av tank etter bruk.

Kamerainspeksjon

Kamperainspeksjon av rørstrekk.

Lekkasjesøk

Lekkasjepunkt funnet. Røret har blitt kappet og er klar for skjøting.

Trykking av borehull

Før-, under- og etterbilder fra trykking og rengjøring av borehull.

Supersuger

Oppsuging av flis med bruk av supersuger.

Rensepluggkjøring

Første bilde viser hvor mye jordstoff det vanligvis er i en vannledning mellom bolig og brønn. Men etter flere runder med renspluggkjøring, høytrykkspyling og luft, så er vannet klart igjen.

905 13 792 eller 970 34 035